Wat is de Roparun?

Roparun is de afkorting van ROtterdam-PArijs-RUN. De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld. Het parcours is ongeveer 530 kilometer lang. De route wordt afgelegd door 8 lopers, begeleid door een team van fietsers chauffeurs, kaartlezers en cateraars. Het is een unieke hardloopwedstrijd met een uniek doel:

Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven

In 1992 werd de Roparun geboren. Uit een weddenschap! Sinds 1992 liep de route vanaf de Coolsingel in waterstad Rotterdam naar de omgeving van het vliegveld Le Bourget in lichtstad Parijs, maar sinds 2004 gaat de route andersom, van Parijs naar Rotterdam. De teams geven zelf vooraf de gemiddelde snelheid van het team op. Naar aanleiding van die snelheid wordt er gefaseerd gestart en zo wordt op maandagmiddag tweede Pinksterdag de finish op de Coolsingel gerealiseerd waarbij in een tijdsbestek van een aantal uren alle teams feestelijk worden ingehaald. De officiële tijdmeting vindt plaats op de Coolsingel waarna het gehele team kan genieten van de huldiging in Rotterdam.

Die eerste keer namen er 13 teams deel en de organisatie van de run was in handen van een groepje van 20 vrijwilligers. Eigenlijk was het de bedoeling het bij een eenmalig avontuur te houden, maar het liep anders. Door het succes van de eerste keer kon een vervolg niet uitblijven en waren het de eerste keer dertien teams die meeliepen, in 2005 ging de Roparun met 176 teams van start. De opbrengst van de eerste Roparun was ƒl. 100.000,=. In 2005 werd er ruim 2,4 miljoen euro bijeengelopen. Tot nu toe werd er in veertien jaar al meer dan 18 miljoen euro bijeengebracht. De eerste vier jaar was de Roparun nog betrekkelijk kleinschalig en draaide de organisatie puur op vrijwilligers. Door de snelle groei ontstond de behoefte aan een kantoor met betaalde medewerkers, hoewel alles bewust zeer low budget wordt gehouden. Daarnaast zijn er bij de Stichting Roparun ongeveer 250 vrijwilligers, van wie een vaste kern van vijftig personen het gehele jaar bezig is en veel tijd en energie steekt in de organisatie van dit evenement. De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit:

  • Planning en organisatie van de run
  • Onderhoud en inrichting bungalows
  • Organisatie maandelijkse teambijeenkomsten voor teams
  • Voorlichting en motivatie naar teams omtrent fondsenwerving
  • Public relations en voorlichting
  • Werven sponsors voor de eigen organisatie Bungalows

Naast de doelen en projecten die jaarlijks worden ondersteund en of geïnitieerd heeft de Stichting Roparun zes bungalows in eigendom; ook de gehele exploitatie valt onder de verantwoordelijkheden van Stichting Roparun. Het betreft bungalows op gewone vakantieparken (Durbuy, Arcen, De Banjaard, Land van Bartje), die door de vrijwilligers gezellig en huiselijk zijn ingericht en worden onderhouden. Ze zijn bestemd voor een gratis laatste vakantie samen, de rust van een andere omgeving, na het volgen van chemo kuren, voor nabestaanden na een zware periode enz. Folders voor het aanvragen van een kostenloze bungalowvakantie zijn uitsluitend verkrijgbaar via de diverse ziekenhuizen in het land. De reserveringen verlopen via het kantoor van Stichting Roparun. Alle bungalows zijn 365 dagen per jaar bezet.